Xuân Xanh

Gác phượng lầu son cảnh mộng lành, Trâm cài lược giắt tuổi mơ xanh, Hoài hương khép nụ tình xuân đợi, Ngọc chuốt ngà trau sắc thắm dành. (Trích thơ Trần Bảo Kim Thư)

Nhiếp ảnh: NGUYỄN BẢO LÊ
Model: CA SĨ SUNNY ĐAN NGỌC
Stylist: TI AK

 

Viết một bình luận