Hoa & Sen

Hoa & Sen

Em cười mấy nụ Một đoá hoa đời Hương từ thoang thoảng Tâm lành tinh khôi

 Model Quỳnh Hoa
Photo Minh Phạm