NETWORKING
I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG LƯỚI PHỤ NỮ TOÀN CẦU
globalwoman-networking

1.Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu (Global Woman’s Networking) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục tiêu nâng cao vai trò và quyền lợi của phụ nữ trên toàn thế giới. Tổ chức này hoạt động nhằm tạo ra một cộng đồng mạng lưới mạnh mẽ, kết nối và hỗ trợ phụ nữ ở mọi lứa tuổi, tầng lớp và nền văn hóa.

2.Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu cung cấp các dịch vụ và nguồn lực cho phụ nữ, bao gồm giáo dục, y tế, tài chính, và các chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng và nghề nghiệp. Tổ chức này cũng tập trung vào việc thúc đẩy quyền lợi và công bằng giới, đảm bảo phụ nữ được tham gia và góp phần vào quyết định ở mọi cấp độ của xã hội.

Bằng cách tạo ra các cơ hội kết nối và hợp tác, Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu giúp phụ nữ xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tạo ra sự đổi mới và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cộng đồng. Đồng thời, tổ chức này cũng nhấn mạnh việc xây dựng một thế giới nơi mà phụ nữ được đánh giá cao, tôn trọng và có thể phát triển toàn diện.

Với tầm nhìn và cam kết vững chắc, Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và công bằng cho phụ nữ trên toàn cầu.

3. Global Woman’s Networking được mở rộng tại nhiều quốc gia, Global Woman’s Networking đã được phát triển thành những câu lạc bộ tại Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Italia, Úc.

4. Mạng Lưới Phụ nữ Toàn Cầu là đơn vị tổ chức bình chọn Hoa hậu Phụ Nữ Toàn Cầu – Miss Global Woman hàng năm tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

5. Mạng Lưới Phụ nữ Toàn Cầu đã xây dựng được Website, Facebook, và tạp chí Phụ Nữ Toàn Cầu (Global Woman) để làm cơ quan ngôn luận của mạng lưới trên toàn cầu.

6.Thành viên của Global Woman’s Networking là những người phụ nữ trên toàn cầu.

II. TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI PHỤ NỮ TOÀN CẦU
Căn cứ vào những giá trị cốt lõi về sự công bằng, đồng thuận và tăng cường vai trò của phụ nữ trong xã hội. Dưới đây là triết lý hoạt động của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu:

Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu cung cấp cơ hội cho phụ nữ để họ có thể phát triển và thể hiện tiềm năng của mình. Điều này bao gồm việc cung cấp giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, và hỗ trợ tài chính để giúp phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội.

Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu coi trọng việc xây dựng và phát triển mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân có cùng mục tiêu. Bằng cách này, tổ chức này tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ, cung cấp nguồn lực và kiến thức để giải quyết các vấn đề mà phụ nữ đang phải đối mặt trên khắp thế giới.

Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu tôn trọng và đánh giá cao sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc, và tầng lớp xã hội. Tổ chức này khuyến khích sự đa dạng và đồng thuận, tạo ra một môi trường mà mọi người đều được chào đón và được coi trọng.

Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu đặt ra một tầm nhìn về một thế giới mà phụ nữ có thể tham gia vào mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững và công bằng. Tổ chức này không chỉ tập trung vào giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn định hướng cho một tương lai tươi sáng hơn cho phụ nữ trên toàn cầu.

III. CƠ CẤU MẠNG LƯỚI PHỤ NỮ TOÀN CẦU

1. Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu đã được phát triển thành những câu lạc bộ tại Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Italia, Úc, Hà Lan, Ba Lan, Đức.
2. Câu lạc bộ (CLB): Các CLB với số lượng thành viên không giới hạn và hoạt động theo từng khu vực.
3. Các CLB của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn cầu có buổi sinh hàng tháng nhằm giúp các thành viên mở rộng các mối quan hệ, tạo dựng sự hiểu biết cũng như gia tăng cơ hội kết nối kinh doanh đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức mới do các thành viên trong CLB chia sẻ.
4. Hoạt động đào tạo: Các thành viên của Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo do Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng quản lý gia đình, kỹ năng nuôi dậy con cái, kỹ năng vun đắp tổ ấm gia đình và các kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân, Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo.
5. Hoạt động tư vấn: Mạng lưới Phụ nữ Toàn xây dựng một Ban tư vấn nhằm giúp các thành viên của Mạng lưới Phụ nữ Toàn được hỗ trợ một cách tối đa khi cần thiết.
6. Các hoạt động sự kiện của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu: Mạng lưới Phụ nữ Toàn thường xuyên tổ chức sự kiện trong và ngoài nước để các thành viên của Mạng lưới Phụ nữ Toàn có cơ hội kết nối với cộng đồng từ nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia khác nhau

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI PHỤ NỮ TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM
  1. Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu tại Việt Nam được điều hành bởi người sáng lập Mạng lưới Phụ nữ Toàn tại Việt Nam là bà Lương Ngọc Hân – là Chủ tịch Global Woman’s Networking Việt Nam. Người sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành thương hiệu Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu tại Việt Nam.
  2. Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu tại Việt Nam phát triển các Club trong mạng lưới của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  3. Mỗi thành viên chỉ được phép đăng ký sinh hoạt chính thức tại một câu lạc bộ nhưng sẽ được đăng ký tham gia giao lưu với các câu lạc bộ khác nếu được Chủ nhiệm của câu lạc bộ đó mời tham dự.

Cấu trúc của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn cầu bao gồm các thành phần chính sau:

A. Ban điều hành: Đây là tổ chức lãnh đạo của Mạng lưới, chịu trách nhiệm quản lý và định hướng chiến lược tổ chức. Ban điều hành thường được tạo thành từ các thành viên có kinh nghiệm và tài năng trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, giáo dục, và phát triển cộng đồng.

B. Ban Chủ tịch: Là Chủ tịch các câu lạc bộ, có trách nhiệm chịu trách nhiệm lãnh đạo và định hình hướng phát triển của các câu lạc bộ.

C. Các chi nhánh và văn phòng địa phương: Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu có thể có các chi nhánh hoặc văn phòng địa phương tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Các chi nhánh này thường hoạt động dưới sự hướng dẫn của ban điều hành và chủ tịch, tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của cộng đồng địa phương.

D. Cộng đồng thành viên: Là cốt lõi của mạng lưới, các thành viên tham gia đóng góp, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như tham gia vào các hoạt động và chiến dịch của tổ chức nhằm thúc đẩy quyền lợi và phát triển của phụ nữ.

Cấu trúc mạng lưới của Mạng Lưới Phụ Nữ Toàn Cầu được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và các cơ quan quản lý.

V. VAI TRÒ TỪNG VỊ TRÍ TRONG BAN ĐIỀU HÀNH MỘT CÂU LẠC BỘ

Cơ cấu Club bao gồm: 01 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và không giới hạn số lượng hội viên.

2.1. Chủ tịch CLB có nhiệm vụ:

– Điều hành CLB của mình nhằm giúp CLB phát triển một cách tốt nhất
– Duy trì văn hoá của CLB dựa trên nền tảng văn hoá của Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu.
– Quyết định việc kết nạp các vị trí Phó Chủ tịch và Thành viên của CLB
– Đưa ra đường lối sinh hoạt của CLB.

2.2. Phó Chủ tịch: Các Phó chủ tịch phải có trách nhiệm giới thiệu và phát triển thêm thành viên mới.

2.3. Phó chủ tịch phụ trách kết nối: Là bộ phận phụ trách giới thiệu và đón tiếp khách mời khi họ tới tham dự buổi sinh hoạt của CLB. Cung cấp thông tin về Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu cho khách mời tới tham gia, hỗ trợ khách mời kết nối với các thành viên trong mạng lưới, chăm sóc khách mời để khách mời dễ hòa nhập. Phụ trách xét duyệt đơn đăng ký tham gia của thành viên, tiếp nhận những phản hồi từ phía các thành viên về hoạt động của Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu và club để kịp thời đề xuất những điều chỉnh, thay đổi cho kịp thời nhằm giúp cho Mạng lưới Phụ nữ Toàn Cầu phát triển mạnh hơn và hoàn thiện hơn.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA MẠNG LƯỚI PHỤ NỮ TOÀN CẦU

Tham gia vào Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ những phụ nữ thành công và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này có thể giúp bạn phát triển kỹ năng cá nhân và chuyên môn, từ việc lãnh đạo đến kỹ năng kinh doanh và quản lý.

Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu tạo ra một môi trường kết nối mạnh mẽ, nơi bạn có thể gặp gỡ và giao lưu với những người phụ nữ thành công, nhà lãnh đạo và nhà quyền lợi phụ nữ trên toàn thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ chuyên môn và cá nhân có thể hỗ trợ bạn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tham gia Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu cung cấp một nguồn tài nguyên đáng tin cậy để nhận được hỗ trợ và tư vấn trong các lĩnh vực như sự nghiệp, kinh doanh, sức khỏe và phát triển cá nhân. Bạn có thể trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các thành viên khác trong cộng đồng.

Tham gia vào một cộng đồng nơi tôn trọng và ủng hộ, bạn sẽ tăng cường lòng tự tin và sự tự tin trong bản thân. Bạn sẽ cảm thấy được động viên và khích lệ từ những câu chuyện thành công và hành động tích cực của những người phụ nữ khác trong cộng đồng. Tham gia vào Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu mang lại không chỉ những lợi ích cá nhân mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy quyền lợi và sự phát triển của phụ nữ trên toàn thế giới.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
hoa-hau-thuy-dung-va-chuyen-ve-nguon-hop-mat-25-nam-ngay-ra-truong-cover
Hoa hậu Thùy Dung và chuyến về nguồn họp mặt 25 năm ngày ra trường
hoa-hau-thanh-hang-co-buoi-xem-phim-sang-chanh-cung-cac-chi-em-nhan-ngay-le-7
Hoa hậu Thanh Hằng có buổi xem phim sang chảnh cùng các chị em nhân ngày lễ
hoa-hau-sac-dep-hoan-vu-thanh-hang-duyen-dang-trong-ao-dai-3
Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ Thanh Hằng duyên dáng trong áo dài 4 tà ở Lễ hội ẩm thực Sài Gòn tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh
hoa-hau-anh-thanh-hang-mo-tiec-mung-chia-se-niem-vui-cung-ban-be-19
Hoa hậu ảnh Thanh Hằng mở tiệc mừng chia sẻ niềm vui cùng bạn bè
ban-the-lap-lanh-cover
Bản Thể Lấp Lánh
hoa-hau-anh-thanh-hang-cung-ban-be-trong-hoi-ngo-tan-nien-van-phuc-4
Hoa hậu ảnh Thanh Hằng cùng bạn bè trong Hội ngộ Tân niên vạn phúc
quy-ctxh-ahllvtnd-phan-trong-binh-cung-cac-lanh-dao-trao-qua-tet-yeu-thuong-tai-can-gio-cover (2)
Quỹ CTXH AHLLVTND Phan Trọng Bình cùng các lãnh đạo trao quà "Tết yêu thương" tại Cần Giờ
hoa-hau-anh-nguyen-thanh-hang-6
Hoa hậu ảnh Nguyễn Thanh Hằng nổi bật trong chương trình WORKSHOP & FASHION SHOW "POINT OF LIGHT"
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HOA DÃ QUỲ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO & PHÁT HÀNH

Địa chỉ: 79 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02862745198

Điện thoại: 02862745198 – 0903901356
Email: ngochanhan02@gmail.com