ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

THỜI TRANG

DUYÊN DÁNG ÁO DÀI

…Mảnh mai dáng liễu duyên đằm thắm Tha thiết hồn xuân nghĩa đậm đà
Tơ lụa điểm tô trang tuyệt sắc
Gấm nhung trình diễn nét anh hoa Đường thôn, phố thị vui ngày hội

Tà áo đài trang, bóng lượt là.

(Trích thơ Áo dài truyền thống của Nguyen Thanh Tung Nguyen)

Model: MỸ CHI – MINH HƯƠNG
Nhiếp ảnh: HỒ SƠN
Trang Phục, Stylist: TIẾN TRẦN