Dịu dàng Áo Dài cùng Á hậu Băng Châu

Dịu dàng Áo Dài cùng Á hậu Băng Châu

Ai có về bên kia đất nước
Chở giùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng

(Xuân đất khách – Trần Trung Đạo)

Model: Á HẬU BĂNG CHÂU

Áo Dài: ĐAN HÀ

Make up: KHANG LÊ

Photo: HOÀNG TRƯỞNG