Diễn đàn “Lãnh Đạo tạo đột phá” – Ứng Biến Để Vươn Mình

Diễn đàn “Lãnh Đạo tạo đột phá” – Ứng Biến Để Vươn Mình

Thời gian: 13:00 – 17:30 ngày 14/4/2021

Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, P9, Quận Tân Bình – TP.HCM