Đàn bà thông minh

Đàn bà thông minh

Bản thân tôi là một phụ nữ, tôi thường ân hận khi mình đã ứng xử sai, đã nóng giận đã hồ đồ, thường mệt mỏi khi cuộc đời bao nẻo khó. Và tôi luôn khao khát làm thế nào để trở thành một phụ nữ hoàn thiện. Hôm nay bất ngờ đọc được 20 điều đúc kết về đàn bà thông minh, tôi hiểu rằng là đàn bà thông minh hoá ra không quá phải gồng mình như tôi thường tưởng tượng mà chỉ cần sống nhiệt thành cho mình và cho người, cống hiến hết mình cho cuộc đời như cho một cuộc chơi hiền vui mà thôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *