SỰ KIỆN

Giải thưởng L’OREAL – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên để trao giải thưởng khoa học 2017

Giải thưởng L’OREAL – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên để trao giải thưởng khoa học 2017

SỰ KIỆN
Tiếp tục sứ mệnh vinh danh và hỗ trợ tài năng khoa học nữ Việt Nam, năm 2017, chương trình L’Oreal Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm nay trao 2 giải thưởng và 3 học bổng nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học và nghiên cứu vi