Doanh Nhân Emily Nguyen và năm 2024 đầy khởi sắc

Emily Nguyen là một nữ doanh nhân điều hành thương hiệu Emily Nguyen trong lĩnh vực thương mại, đầu tư bất động sản và giáo dục ở Việt Nam và quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và đầu tư quốc tế, cô đã xây dựng một sự nghiệp ấn…