ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

SỰ KIỆN

Ban Phong Cách họp mặt giao lưu chia sẻ

Định kỳ hàng tháng, Ban Phong cách thường họp mặt để giao lưu chia sẻ với các chủ đề hữu ích về phong cách sống về giao tiếp về văn hoá ứng xử. Buổi họp mặt tháng này, các anh chị em được dịp quây quần bên nhau với chủ đề PHONG CÁCH DOANH NHÂN TRONG GIAO TIẾP VỚI VĂN HOÁ ẨM THỰC PHƯƠNG TÂY