Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) dành 800.000.000 đồng hỗ trợ vốn cho phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế & 500.000.000 đồng xây tặng cầu nông thôn

Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) dành 800.000.000 đồng hỗ trợ vốn cho phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế & 500.000.000 đồng xây tặng cầu nông thôn

SỰ KIỆN
HAWEE vừa có chương trình làm việc với Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp về một số hoạt động hỗ trợ vốn cho phụ nữ tỉnh phát triển kinh tế & xây dựng cầu nông thôn cho người dân. (more…)